Příspěvky

Audio Rozhovor s psychoterapeutem Peterem Pöthem

Vážení rodiče, doporučuji Vám poslechnout si audio rozhovor s dětským psychoterapeutem Peterem Pöthem, který hovoří o tom, co prožívají děti v době distanční výuky, co teď nejvíce potřebují, jak jim jako rodiče můžete pomoci. https://psychologie.cz/psychika-zavrenych-deti/ Zdroj: Psychologie.cz, uvedeno dne 1.3.2021

Poradenské služby a odborná psychologická pomoc

Obrázek
  Zde Vám nabízím přehled pracovišť, která se zaměřují na poskytování poradenských služeb a odborné psychologické pomoci v nejbližším okolí.   Školní psychologové Kdy vyhledat školního psychologa? ·                 Když si dítě stěžuje na školu, vztahy ve třídě ·                Obtíže v souvislosti s distanční výukou, online hodinami ·                 Když se dítěti zhorší prospěch, změní se jeho chování ·                 Výchovné vedení dítěte ·                  Rozvoj dílčích psychických funkcí – pozornost, paměť aj. ·                  Profesní orientace dítěte ·                  Předcházení školnímu neúspěchu ·                  Náročné životní situace v rodině   Pedagogicko – psychologické poradny (PPP) ·                   Hodnocení školní zralosti ·                  Metodické vedení dětí s vývojovými poruchami a výchovnými problémy ·                  Profesní orientace ·                  Krizová intervence ·                  Rodinná terapie  

Jak se chovat bezpečně na internetu?

Obrázek
Internet se stal nedílnou součástí našich životů, využíváme ho v soukromí a často také v práci. Děti se s internetem setkávají obvykle již od raného dětství, kdy jim rodiče pouštějí písničky, pohádky. Za několik let už ovládají počítač, tablet a na prvním stupni základní školy je téměř povinností mít svůj mobilní telefon. Seznamují se s počítačovými hrami, přihlašují se na sociální sítě, využívají komunikaci přes internet. Během distanční výuky mnohem více než dříve. Stejně jako musíme dodržovat pravidla silničního provozu, pokud chceme jezdit na kole, autem, tak musíme dodržovat pravidla ve světě internetu, abychom ochránili sebe, ale i ostatní. Rodiče často mohou tápat, o jaká pravidla se jedná, protože nás to ve škole nikdo neučil. I když se na naší základní škole věnujeme osvětě v tomto tématu, měli by to být právě rodiče, kdo poučí děti o rizicích a pravidlech chování na internetu, než jim dají možnost volně se v tomto světě pohybovat. Protože pouze tehdy může být internet pro dět

Jak trénovat samostatnost v učení?

Obrázek
Mnoho rodičů by si jistě přálo, aby byly jejich děti samostatné v učení. Jedná se o dovednost, kterou musíme natrénovat stejně jako jiné dovednosti, např. čištění zubů, a má tedy svou posloupnost.  To, jak budete vy a vaše dítě úspěšní, závisí na vaší důslednosti, ale také na povaze dítěte, jeho věku a přístupu k učení. Samozřejmě se tato dovednost lépe nacvičuje u dětí, které mají kladný vztah k učení, k přípravě, je tedy vhodné začít co nejdříve.  Neexistuje žádná hranice, odkdy by mělo psát dítě úkoly samo. Ale předpokládá se, že dítě si tuto dovednost osvojí během prvního stupně základní školy. Rodiče by určitě neměli dělat úkol za dítě nebo úkol opravovat, měli by pouze dohlédnout, že si dítě úkol napsalo.  A jak tedy osamostatňování v učení probíhá?  Průběh osamostatňování (zde si můžete představit jakoukoliv dovednost):  • Rodič dělá, dítě se dívá.  • Rodič dělá, dítě napodobuje, pomáhá.  • Dítě dělá, rodič pomáhá.  • Dítě dělá, rodič u něj stojí, je mu k dispozici.  • Dítě dělá

Jak nastavit režim a k čemu mi bude?

Obrázek
K čemu mi bude režim dne, když každý den může být jiný? Možná Vás napadá právě tahle otázka, ale právě režim, pravidelnost v lidech obecně vyvolává pocit bezpečí. Zkrátka na režim jsme zvyklí a dělá nám dobře, je důležitý pro vývoj našich dětí a pro náš vnitřní klid. Už u malého miminka se těšíme, až si vytvoří nějaký režim a nebude bdít v noci a přes den spát :) Postupně se učíme, že ráno se snídá, v poledne obědvá a večer nás čeká večeře. Stejně tak má pravidelnost ranní a večerní hygiena. A určitě Vás napadne spoustu jiných věcí. S nástupem do školky zjišťujeme, že i ve školce je dán režim, který naše děti učí větší samostatnosti a soběstačnosti. A dál pokračujeme na všech typech škol rozvrhem hodin atd. Stejně tak když se dostaneme do pracovního procesu, musíme dodržovat nastavený režim. Opakem režimu je chaos, kdy nikdo neví, co a jak má dělat. A právě chaosu se můžete vyhnout, pokud si doma nastavíte režim. To, jak bude režim dne podrobný záleží pouze na Vás. Nemusíte ho používat

Motivace k učení

Obrázek
Jak dítě motivovat k učení? Jaké zásady je dobré během učení používat? Přečtěte si zde pár tipů, které by vám mohly pomoct.  • Pravidelná doba. Děti by se měly na školu připravovat pokud možno pravidelně, na základě nějakého rozvrhu, režimu dne. Pokud si na takový režim zvyknou, stane se to pro ně přirozenou součástí dne a povede to k jejich větší samostatnosti.  • Prostor pro učení. Dítě by mělo mít svůj prostor pro učení, ideálně psací stůl, který slouží pouze pro přípravu do školy. Pokud se dítě učí, mělo by mít na práci klid. Dítě by nemělo být ospalé, hladové atd.  • Připravte učení, které chcete zvládnout a rozmyslete postup činností. Nejlépe začněte nejlehčím úkolem, který dítě namotivuje, poté přejděte k nejtěžšímu úkolu, následně dodělejte ostatní.  • Práci si rozdělte na kratší úseky. U dětí na 1. stupni pracujte 10-20 minut, následně 5 minut odpočinek a znovu. U dětí na 2. stupni prodlužte dobu učení na 20-30 minut, následně 10 minut pauza.  • Často děti chvalte, motivujt

S čím se na mě můžete obracet?

Obrázek
Milí žáci, vážení rodiče a pedagogové, na škole pracuji od roku 2019 jako školní psycholog. Mou snahou je spoluvytvářet na škole příjemné klima, kde se budou cítit dobře žáci i učitelé. K dispozici jsem pro žáky, rodiče/zákonné zástupce a učitele. V rámci své činnosti jsem vázána zákonnými normami a také profesním etickým kodexem, kam spadá také zachování mlčenlivosti. Na škole pracuji formou práce se třídou nebo ve formě individuálních konzultací. V rámci práce se třídou se zaměřuji na aktivity, které zlepšují třídní klima a vztahy mezi žáky, dále na prevenci rizikového chování žáků (např. šikana, kyberšikana, návykové látky, rasismus). Každý rok se také provádí sociometrické šetření, které je zaměřené na zjišťování vztahů mezi žáky. Individuální konzultace se žáky probíhají obvykle na základě žádosti zákonného zástupce, učitele nebo samotného žáka. Zákonní zástupci jsou vždy informováni o důvodu a způsobu psychologické péče jejich dítěte. Výjimku tvoří pouze krizová intervence žákovi