Příspěvky

ALKOHOL, DROGY, ZÁVISLOST NA INTERNETU: CO MÁM JAKO RODIČ UDĚLAT?

  Může se to stát v každé rodině. Podle posledních statistik má zkušenosti s drogami (byť převážně lehkými) každý třetí člověk ve věku osmnácti let. Drogová zkušenost je závažný fakt, ale nemusí nutně znamenat víc, než další, tentokrát vysoce rizikový experiment. Pokud celá věc experimentem neskončí, vzniká problém. Ať tak nebo tak, zásah je vždy na místě. Cílem by mělo být vylepšení stavu, nikoliv zhoršení celé situace. Právě zde se velmi často rozcházejí přání rodičů s reálnými možnostmi. V rodinách se také můžeme setkávat s nelátkovými závislostmi, jako je například závislost hraní her na internetu, sledování videí. Co si s tím počít?     Nepanikařit Je třeba si uvědomit, že problém užívání návykových látek, na které jsme právě přišli – nevznikl včera, či předevčírem. Dle praktických zkušeností lze říci, že doba neodhaleného experimentování s návykovými látkami je delší, než rodiče předpokládají. Může to trvat rok i déle, kdy dítě bere drogy a rodina nic netuší. Objevení této

Jak by měl vypadat zralý školák

Obrázek
Někteří rodiče v současné době zvažují nebo zvažovali otázku, zda jejich dítě nastoupí od 1.9.2021 do 1. třídy, zda je zralé a připravené na školní docházku. A možná si nejste stále úplně jistí, i přesto, že už jste podali přihlášku. Dítě by měla škola hlavně bavit, mělo by tam chodit rádo, proto je důležité, aby bylo zralé na školu, jedině tak lze předejít školnímu neúspěchu. Pojďme si říct, jak by měl takový zralý školák vypadat, co by měl umět. Nebo co také můžeme ještě dotrénovat.  Chce znát odpovědi na své otázky Každé dítě předškolního věku klade během dne spoustu různých otázek na vše, co ho zaujme. Zralý školák ale také čeká na odpověď a následně hledá souvislosti, doptává se, přemýšlí.  Pokud se dítě zeptá a než se nadechnete už je pryč, jedná se zřejmě o dítě, které je stále hodně hravé, které nemá zájem o výklad a poslouchání toho, co se kolem něj děje a proč. Nesnažme se proto urychlovat nástup takového dítěte do školy. Zvládá ranní a večerní rituály Dítě, které nastoupí do

Zásady pro dobré duševní zdraví

Obrázek
Aby se nám dobře dařilo a cítili jsme se dobře fyzicky i psychicky je důležité snažit se dodržovat následující zásady. Dostatek spánku, čerstvý vzduch a vyvážená strava Potřeba spánku, jeho množství, závisí na věku, např. děti ve věku 6-12 let potřebují 9-12 hodin spánku, dospívající ve věku 13-17 let potřebují 8-10 hodin spánku a dospělým postačí 7- 9 hodin spánku. Důležitější než množství spánku je ale jeho kvalita. Kvalita spánku se zvyšuje, pokud se přes den pohybujeme na čerstvém vzduchu, máme dostatek fyzické aktivity. Před spaním bychom se také měli vyhnout jídlu, alkoholu a kofeinu. Vhodné je také hodinu před spaním vypnout veškerou elektroniku a dát si horkou sprchu. Ideální teplota pro dobrý spánek je 18-22 stupňů. Pohyb Je dobré najít si fyzickou aktivitu, která nás baví a dělá nám radost. Pravidelná fyzická aktivita posiluje dobrou náladu, dodává nám energii, zvyšuje výkonnost, podporuje lepší spánek a bojuje proti zhoršování zdravotního stavu a proti nemocem. Čas jen pro s

Dokument V Síti

Obrázek
Vážení rodiče, ve středu 10.3.2021 od 20:15 odvysílá ČT dokumentární film V Síti , který pojednává o zneužívání dětí na internetu. Dokument se věnuje problematice rizikové online komunikace dětí s dospělými, mezi kterými mohou figurovat tzv. sexuální predátoři. Doporučujeme Vám tento film zhlédnout v rámci prevence těchto rizikových situací, zvláště v dnešní době, kdy děti tráví v online prostředí mnohem více času než kdy dřív. Zvažte přítomnost vašich dětí při sledování dokumentu, doporučen je až od 15 let. Pro zajištění bezpečnosti dětí v online prostředí je nutné seznámit děti s určitými zásadami, které je nutné dodržovat. Tato pravidla máte shrnutá v článku Bezpečně na internetu. U těchto pravidel je nutné dětem také shrnout, proč je důležité daná pravidla dodržovat, k jakým rizikovým situacím mohou vést. V případě většího zájmu o tuto problematiku zjistíte více na https://vsitifilm.cz/jsem-rodic.html . Ačkoli v dokumentu vystupují tři ženy vydávající se za 11-12 leté slečny, probl

Audio Rozhovor s psychoterapeutem Peterem Pöthem

Vážení rodiče, doporučuji Vám poslechnout si audio rozhovor s dětským psychoterapeutem Peterem Pöthem, který hovoří o tom, co prožívají děti v době distanční výuky, co teď nejvíce potřebují, jak jim jako rodiče můžete pomoci. https://psychologie.cz/psychika-zavrenych-deti/ Zdroj: Psychologie.cz, uvedeno dne 1.3.2021

Poradenské služby a odborná psychologická pomoc

Obrázek
  Zde Vám nabízím přehled pracovišť, která se zaměřují na poskytování poradenských služeb a odborné psychologické pomoci v nejbližším okolí.   Školní psychologové Kdy vyhledat školního psychologa? ·                 Když si dítě stěžuje na školu, vztahy ve třídě ·                Obtíže v souvislosti s distanční výukou, online hodinami ·                 Když se dítěti zhorší prospěch, změní se jeho chování ·                 Výchovné vedení dítěte ·                  Rozvoj dílčích psychických funkcí – pozornost, paměť aj. ·                  Profesní orientace dítěte ·                  Předcházení školnímu neúspěchu ·                  Náročné životní situace v rodině   Pedagogicko – psychologické poradny (PPP) ·                   Hodnocení školní zralosti ·                  Metodické vedení dětí s vývojovými poruchami a výchovnými problémy ·                  Profesní orientace ·                  Krizová intervence ·                  Rodinná terapie  

Jak se chovat bezpečně na internetu?

Obrázek
Internet se stal nedílnou součástí našich životů, využíváme ho v soukromí a často také v práci. Děti se s internetem setkávají obvykle již od raného dětství, kdy jim rodiče pouštějí písničky, pohádky. Za několik let už ovládají počítač, tablet a na prvním stupni základní školy je téměř povinností mít svůj mobilní telefon. Seznamují se s počítačovými hrami, přihlašují se na sociální sítě, využívají komunikaci přes internet. Během distanční výuky mnohem více než dříve. Stejně jako musíme dodržovat pravidla silničního provozu, pokud chceme jezdit na kole, autem, tak musíme dodržovat pravidla ve světě internetu, abychom ochránili sebe, ale i ostatní. Rodiče často mohou tápat, o jaká pravidla se jedná, protože nás to ve škole nikdo neučil. I když se na naší základní škole věnujeme osvětě v tomto tématu, měli by to být právě rodiče, kdo poučí děti o rizicích a pravidlech chování na internetu, než jim dají možnost volně se v tomto světě pohybovat. Protože pouze tehdy může být internet pro dět